Działania POR

Polska Organizacja Ratownicza została powołana, by zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom i nieść pomoc wszystkim, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Aby budować świadomość wśród obywateli, odbywają się liczne wydarzenia, w których POR bierze udział, ale też i sam tworzy, jak Mistrzostwa czy certyfikacja lub samo członkostwo w POR.

Certyfikat POR

Uzyskaj certyfikat POR i zostań członkiem organizacji. Wyróżnij się jako przedsiębiorca, który stawia na pierwszym planie bezpieczeństwo swoich pracowników.

Czytaj więcej
Mistrzostwa

Raz do roku organizujemy Krajowe Mistrzostwa Zakładowych Zespołów Ratownictwa, które mają na celu sprawdzenie umiejętności w sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy.

Czytaj więcej
Safe Tech Forum 2024

Wsparliśmy merytorycznie i praktycznie organizację III edycji Safe Tech Forum - Warsztatów i Konferencji z Zakresu Pierwszej Pomocy i Reagowania na Zamachy. Członkowie POR prowadzili warsztaty ratownicze i uczestniczyli w panelach dyskusyjnych podczas części konferencyjnej wydarzenia.

Czytaj więcej