Mistrzostwa

Raz do roku organizujemy Krajowe Mistrzostwa Zakładowych Zespołów Ratownictwa, które mają na celu sprawdzenie umiejętności w sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy. Całość mistrzostw oparta jest na bazie faktycznych sytuacji, które mogą mieć miejsce zarówno w zakładach pracy, jak i w życiu codziennym. Wszystkie pozorowane sytuacje są bliskie realnym wydarzeniom, zarówno poprzez umiejscowienie jak i odwzorowanie wypadku. Jest to prawdziwe święto pierwszej pomocy! Rywalizujące ze sobą zespoły, muszą działać zespołowo, dlatego też jest to idealne połączenie integracji firmowej z pożyteczną edukacją ratowania życia. W mistrzostwach nie ma przegranych, każdy zdobywa superMOC ratowania życia!

Mistrzostwa są organizowane przy udziale wyspecjalizowanej kadry ratowniczej.

Celem Mistrzostw jest podzielenie się wiedzą i zdobytym doświadczeniem z zakresu ratownictwa; sprawdzenie swoich możliwości z zawodowcami oraz przede wszystkim stworzenie lepszej i bezpieczniejszej rzeczywistości.

Organizatorem Mistrzostw jest POR, oficjalnym Partnerem jest Centrum Ratownictwa.

Mistrzostwa odbędą się w październiku 2021. W czasie trwania konkurencji zespoły będą oceniane przez specjalistów z wielu dziedzin ratownictwa. Po zakończeniu zadań każdy zespół otrzyma od sędziego informację zwrotną z uwagami na temat możliwości poprawy skuteczności swojego działania.

Zespoły

Każdy zarejestrowany zespół powinien liczyć cztery osoby. W skład każdego zespołu powinna wchodzić przynajmniej jedna kobieta. Każdy zespół powinien wskazać osobę lidera/dowódcy, której nazwisko zostanie podane w formularzu zgłoszeniowym. Każdy zespół może mieć swojego opiekuna, dedykowanego z przedsiębiorstwa.

Liczba miejsc jest ograniczona: ze względów technicznych nie może przekroczyć 12 zespołów. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.