Safe Tech Forum 2024

Cieszymy się, że mogliśmy współtworzyć kolejną edycję Safe Tech Forum, która tym razem odbyła się w Paprotni koło Warszawy. Trwająca dwa dni impreza była doskonałą okazją do poszerzania wiedzy i umiejętności związanych z ratownictwem oraz bezpieczeństwem.

Pierwszy dzień był intensywny i pełen praktycznych doświadczeń. Dominowały ćwiczenia warsztatowe na dziesięciu stacjach zadaniowych, które łączyły zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy i reagowania na różnego rodzaju zagrożenia, w tym także zamachy. Uczestnicy mieli okazję pogłębić swoje umiejętności praktyczne oraz poznać nowe techniki i metody działania w sytuacjach kryzysowych.

Drugi dzień to głębsza refleksja i dyskusje. Podczas licznych paneli dyskusyjnych nasza wiedza została wzbogacona o różnorodne perspektywy ekspertów od bezpieczeństwa. Tematyka poruszana podczas tych dyskusji była niezwykle ważna i aktualna, obejmując takie zagadnienia jak psychologia, zarządzanie stresem, koordynowanie działań ratunkowych czy też wykorzystanie nowoczesnych technologii w ratownictwie.

Nasi uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat znaczenia pierwszych sekund na miejscu zdarzenia oraz roli pierwszej pomocy w ratowaniu życia. Ponadto, omówione zostały również aspekty zarządzania stresem oraz koordynowania działań ratunkowych, co jest kluczowe w efektywnym działaniu w sytuacjach kryzysowych.

Kolejnym ważnym tematem była kwestia bezpieczeństwa pracowników w dobie współczesnych zagrożeń. Dyskutowaliśmy o nowoczesnych i przyjaznych rozwiązaniach z zakresu BHP, które mogą zabezpieczyć pracowników przed potencjalnymi niebezpieczeństwami w miejscu pracy.

Podsumowując, udział w Safe Tech Forum był dla nas nie tylko sposobnością do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, ale także okazją do wymiany doświadczeń z innymi specjalistami z dziedziny ratownictwa i bezpieczeństwa. Dziękujemy organizatorom za doskonale zorganizowaną imprezę oraz wszystkim uczestnikom za aktywny udział i cenne wkłady w dyskusje.