Misja i cele

Polska Organizacja Ratownicza zajmuje się problemem bardzo istotnym w Polsce, dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy. Każdy z nas powinien znać podstawy udzielania pierwszej pomocy. Jest to cenna umiejętność, ponieważ pierwsze kilka sekund decyduje o skuteczności podjętych działań ratunkowych. Sytuacje zagrożenia życia i zdrowia występują również w zakładach pracy. A wiedza wyniesiona z pracy może też być wykorzystana poza nią. Przepisy Kodeksu Pracy bardzo jasno regulują wymogi, jakie pracodawca powinien spełniać. My idziemy o krok dalej, tworzymy sieć świadomych pracodawców, gdzie poza wypełnianiem przepisów jest też prawdziwa edukacja z pierwszej pomocy i przygotowanie do jej udzielenia w realnych zdarzeniach.

Przeprowadzamy w tym celu certyfikację zakładów pracy oraz organizujemy Mistrzostwa, w trakcie których uczestnicy podnoszą kompetencje w udzielaniu pierwszej pomocy, jednocześnie ucząc się, niezwykle istotnej w czasie akcji ratunkowej, pracy zespołowej. Łączymy przyjemny element rywalizacji z prawdziwą edukacją. Naszą misją jest budowanie świadomości wśród pracodawców poprzez przygotowanie do ratowania życia ich pracowników w razie wypadku przy pracy.

Od początku powstania POR przyświecała nam jedna idea: czynić środowisko naszego życia bardziej bezpiecznym. Bardziej bezpiecznym w miejscu pracy, a co za tym idzie bardziej bezpiecznym na ulicy, wreszcie bardziej bezpiecznym w domu każdego z nas; wobec naszych przyjaciół, bliskich i wreszcie nas samych.